In De Borgstee heeft NNCZ een thuiszorgkantoor. Woont u nog zelfstandig maar vindt u het moeilijk om het dagelijkse leven goed in te richten dan kan NNCZ vanuit De Borgstee u thuis verzorging, verpleging en begeleiding bieden. NNCZ heeft alles in huis om u zolang mogelijk thuis te laten wonen zodat u vanuit uw vertrouwde plek onderdeel kunt blijven uitmaken  van de dorpsgemeenschap.

Thuiszorg Vledder e.o./NNCZ wil met alle disciplines van de gezondheidszorg in het dorp, zoals met de apotheekhoudende huisarts(en), de benodigde ondersteuning en zorg leveren.

Het gaat om goede en persoonlijke zorg maar het allerbelangrijkste vinden wij dat u zich thuis goed en veilig voelt. Dat u de regie over uw eigen leven behoudt. Dat streven we na door goed naar u te luisteren. Samen met u en uw naasten, familie of mantelzorgers willen we de best passende zorg en ondersteuning bieden. Regelmatig bespreken we ook met u of alles naar wens verloopt en of er aanpassingen noodzakelijk zijn.