De Stichting Onderdak Vledder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht..

De Raad van Toezicht wordt door Dorpsbelang Vledder benoemd en bestaat uit maximaal 5 leden.

Dorpsbelang Vledder is  een vereniging die een visie heeft ontwikkelt op levensloopbestendig wonen in Vledder en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het woonzorg-gebouw.

Dorpsbelang Vledder legt verantwoording af aan haar inwoners/leden in hun algemene ledenraadsvergaderingen.