Dorpsbelang Vledder heeft zijn visie op levensloopbestendig wonen in het dorp op basis van de definitie “positieve gezondheid” geformuleerd in 2017 nadat in 2014 de zorgvisie is vastgesteld. Vanaf dat moment is er door Dorpsbelang Vledder gewerkt aan de realisatie van de visie op levensloopbestendig wonen in Vledder met het initiëren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot bouw van een woonzorg faciliteit in Vledder Noord.


Er is een concreet plan uitgewerkt en in november 2019 is grond aangekocht van de gemeente Westerveld. Het plan voorziet in een sluitend financiering- en exploitatieplan. Om alles in goede banen te leiden heeft Dorpsbelang Vledder de Stichting Onderdak Vledder opgericht.


De Stichting Onderdak Vledder is eigenaar van de grond, heeft daar een woonzorgcentrum gerealiseerd en exploiteert dit gebouw, passend bij de visie op levensloopbestendig wonen van Dorpsbelang Vledder.

 

Klik hier voor een presentatie over het onstaan van De Borgstee.