Cees Hesse
Voorzitter van Stichting Onderdak Vledder en de Coöperatieve Vereniging Obligatiehouders Woon-zorggebouw Vledder U.A.

Ik woon sinds 1992 in Vledder. Van 2011 tot 2020 als voorzitter van Dorpsbelang Vledder nauw betrokken bij het stimuleren van burgerparticipatie in de lokale besluitvorming. Daartoe buurtgesprekken geïnitieerd en de bevindingen in die buurtgesprekken uitgewerkt in een visie op levensloopbestendig wonen in Vledder. Op basis van die visie is het burgerinitiatief ontstaan dat geresulteerd heeft in de bouw van het woonzorgcentrum De Borgstee. Nauw betrokken bij project “Omkiek’n naor elkaor” dat door Dorpsbelang is geïnitieerd ten behoeve van dorpsgenoten die moeite hebben het contact met de dorpsgemeenschap vast te houden.

Na afronding van de opleiding tot klinisch psycholoog werkzaam geweest in de forensische psychiatrie en forensische gehandicaptenzorg. In 2011 met pensioen gegaan en afscheid genomen  als voorzitter/lid van de Raad van bestuur van stichting Trajectum. Hoeve Boschoord maakt daar deel van uit.

Klaas Schaap
Vice-voorzitter van Stichting Onderdak Vledder

Ik ben geboren in Kalenberg en woon sinds 1982 in Vledder.
Naast mijn volledige baan bij KPN ben ik sinds vele jaren actief in het verenigingsleven van Vledder
Ik ben lid geweest van de Activiteiten commissie Vledder, de Ouderraad van Basisschool de Hoekstee en voorzitter van de begrafenisvereniging Frederiksoord e.o.
Bij voetbalvereniging BEW ben ik jarenlang bestuurslid , leider van het 1e elftal geweest en verzorg ik tot op heden de ledenadministratie.
Als hobby heb ik nog rietsnijden in de Weerribben, ik pacht daar een aantal ha rietland waarop ik in de wintermaanden actief bezig ben en ben al 10 jaar voorzitter van de Riettelersvereniging Oldemarkt e.o.

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en ben nu dus bestuurslid van Stichting Onderdak Vledder.
Het is een hele mooie uitdaging om mijn bijdrage te leveren bij de ontwikkeling van het Woonzorgcentrum aan de Torenkamp.
Een fantastisch burgerinitiatief die het mogelijk maakt om in Vledder te kunnen blijven wonen en met voorziening van de noodzakelijke zorg.

Hans van der Heijden
Penningmeester van stichting Onderdak Vledder

Inmiddels 66 jaar, pensionado en penningmeester van het bestuur van Stichting Onderdak Vledder. Na een hectisch leven als akkerbouwer en bollenkweker kan ik nu genieten van hopelijk een lange periode in gezondheid samen met Trudy van der Heijden in Vledder.
Wij zijn vanuit Brabant met twee gezinnen in 1986 in Vledder neer neergestreken en hebben hier samen met 3 kinderen een prachtig leven opgebouwd.
Naast mijn bedrijf heb ik mij als bestuurder steeds ingezet, op maatschappelijk gebied en binnen het mooie vak als boer.

Ik was er trots op dat men mij vroeg om als penningmeester in het bestuur zitting te nemen in een geweldig burgerinitiatief om een zorgcentrum te realiseren.
Zeker doordat een groot bedrag door dorpsgenoten aan ons bestuur is toevertrouwd wat er voor heeft gezorgd dat het project gerealiseerd kan worden.
Wij gaan als vrijwilligers proberen om hiervan een succes te maken.

Sandra Reuvekamp
Vice penningmeester van Stichting Onderdak Vledder

Ik kom uit Haarlem en ben inmiddels goed ingeburgerd. Vanaf 2006 woon ik in Vledder, waar ik mijn bedrijf, Sandra4business sinds 2008 gevestigd heb. Ik verzorg de financiële administratie en belastingaangiftes voor zakelijke klanten en particulieren.
Ik vind het belangrijk om in het leven te geven en te nemen, daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen en zet ik mijn financiële werkervaring en expertise in om Stichting Onderdak Vledder te helpen met het realiseren van dit bijzonder mooi initiatief van dorpsbewoners uit Vledder.

Alies Vos
Secretaris Stichting Onderdak Vledder en de Coöperatieve Vereniging van Obligatiehouders

Geboren en getogen in Vledder en na mijn rechtenstudie in Nijmegen weer terug gekomen om, inmiddels met mijn gezin, te bouwen aan een mooie toekomst in en van Vledder. Mijn partner nam dit nogal letterlijk, want hij startte een paar jaar geleden samen met mijn broer hier een bouwbedrijf. Ik werk zelf bij een grote verzekeraar in Leeuwarden als Beleidsadviseur. Samen met onze kinderen Olivier, Tijn en Philou hopen we hier nog lange tijd met veel plezier te blijven wonen!
Ik groeide op in een gezin waar maatschappelijke betrokkenheid en zorgen voor een ander altijd actief een rol speelde. Ik vind het dan ook heel fijn en een uitdaging om op deze manier betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het Woonzorgcentrum aan de Torenkamp. Om onderdeel te zijn van de realisatie van zo’n waardevol en ambitieus burgerinitiatief en een bijdrage te leveren aan toekomstbestendig wonen door de komst van zorg en werkgelegenheid vind ik echt uniek!

Yvonne van Mourik
Notulist van Stichting Onderdak Vledder

Sinds een aantal jaren ben ik, samen met anderen, bezig om het Mantelhuys in Vledder Noord van de grond te krijgen. Het Mantelhuys betreft 12/15 toekomstbestendige woningen aan een gemeenschappelijk groen terrein. Eind 2017 diende de mogelijkheid zich aan om ook in Vledder te wonen. Geen moment getwijfeld! Wat een prachtig dorp. Voordien runde ik samen met een vriendin een damesmodezaak in Kampen en doorvoor was ik werkzaam in het onderwijs in Hengelo (O).

Nu ik wat meer bekend ben in Vledder, valt me op dat er veel voor en door de inwoners gedaan wordt. Indrukwekkend! Toen Hans mij vroeg notulist van Stichting Onderdak Vledder te worden vond ik dat een mooie aanvulling op het werk voor het Mantelhuys. Samen werken aan een mooi  en leefbaar Vledder Noord.

Gea Veldmeijer
Lid bestuur van Stichting Onderdak Vledder

Ik woon al sinds 1980 in Vledder samen met mijn man Henk. Onze 2 kinderen zijn opgegroeid in Vledder en nu uitgevlogen naar Assen en Anloo. Ik werk mijn hele leven al in functies bij de gemeentelijke overheid en nu bij een Woningbouwcorporatie. Iets kunnen bijdragen aan een maatschappelijk thema op het terrein van wonen en zorg, daar loop ik warm voor.
In mijn huidige werk als Programmamanager Wonen, Welzijn en Zorg heb ik kennis opgedaan van de wonen en zorgwereld die ik hopelijk goed kan inzetten in mijn rol als bestuurslid van de Stichting Onderdak.
Ik ben trots op dit burgerinitiatief in Vledder en hoop dat dit project kan bijdragen aan het blijven wonen in ons mooie dorp met zijn ondernemende inwoners.