Welkom bij het dorps initiatief het woonzorg centrum in Vledder Noord
3

 

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 2020

Beste lezers,

Op de valreep van dit jaar2020, waarin met en rond ons Woonzorg Centrum ontzettend veel gebeurd is, toch nog een Nieuwsbrief. Een bijzondere Nieuwsbrief en in elk geval de laatste in een reeks van 12. Wij, de redactie, gaan onze activiteiten voor de Nieuwsbrief nu beëindigen en ons verder bezig houden met de a.s. verhuizing.  Die vraagt volop onze aandacht. Communicatie vanuit de VvE en het bestuur van de VvE zal in het vervolg gewoon via de mail gaan lopen. We zijn in elk geval blij dat alle eigenaren nu een e-mailadres hebben en daar maken we in de toekomst dan ook gebruik van.  

Wij, de redactie hebben dit afgelopen jaar met plezier deze nieuwsbrief steeds voor u in elkaar gezet en we waren blij dat hij ook daadwerkelijk in een behoefte voorzag.

Dank aan onze lezers, dank ook aan degenen die hun bijdragen leverden.

Wij wensen onze lezers van harte en goed en gezond Nieuwjaar toe, met een voorspoedige verhuizing voor onze mede-eigenaren en veel succes voor alle deskundige en betrokken werkgroepen en werkgroepjes erom heen.

Een goede en veilige jaarwisseling en tot ziens in het nieuwe jaar,

De Nieuwsbrief redactie,

Anja Jansen en Wil Kooiman.

VoorkantKeukenSchuur

Nieuwe notulist

Sinds een aantal jaren ben ik, samen met anderen, bezig om het Mantelhuys in Vledder Noord van de grond te krijgen. Het Mantelhuys betreft 12/15 toekomstbestendige woningen aan een gemeenschappelijk groen terrein. Eind 2017 diende de mogelijkheid zich aan om ook in Vledder te wonen. Geen moment getwijfeld! Wat een prachtig dorp. Voordien runde ik samen met een vriendin een damesmodezaak in Kampen en doorvoor was ik werkzaam in het onderwijs in Hengelo (O).

Nu ik wat meer bekend ben in Vledder, valt me op dat er veel voor en door de inwoners gedaan wordt. Indrukwekkend! Toen Hans mij vroeg notulist van Stichting Onderdak Vledder te worden vond ik dat een mooie aanvulling op het werk voor het Mantelhuys. Samen werken aan een mooi en leefbaar Vledder Noord.

Wie bedenkt er een passende naam voor het nieuwe zorggebouw in Vledder Noord?

De bouw gaat voortvarend en na verwachting zal de oplevering eind 2020 plaatsvinden. De gemeente Westerveld heeft de straatnaam vastgesteld en de straat heet de Torenkamp.

Voor het vinden van een passende naam voor het gebouw roepen we de hulp in van de inwoners van Vledder. Weet u een naam die past bij het gebouw zijn functie en de ligging dan horen wij dat graag!

Voor diegene die de naam bedenkt loven wij een beeldje uit van onze plaatselijke kunstenaar Klaas van Dijk.

U kunt uw idee per email of per briefje in de bus inleveren. Vervolgens zal een commissie van “wijzen” zich buigen over de ideeën en met een voorstel komen naar het bestuur van Stichting Onderdak Vledder. Wij zullen dan op de algemene leden vergadering van Dorpsbelang in oktober de naam bekend maken.

Uiterste inlever datum, 25 september 2020

Inzendingen naar het email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inlever adres: Coöp Vledder en Drogisterij Annie Koopman in Vledder

Met vriendelijke groet,
Harold Dijkgraaf,
Voorzitter Stichting Onderdak Vledder.